Jul 2022
  • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-07-16&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-07-16
    16 Jul, 2022
  • 0 All Booked All Booked All Booked 3308 Women’s Conference 2022 https://cffmsop.org/event/wc22/?event_date=2022-07-21&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-07-21
    21 Jul, 2022
  • 0 All Booked All Booked All Booked 2114 Women’s Monthly Meeting https://cffmsop.org/event/womens-meeting/?event_date=2022-07-31&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-07-31
    31 Jul, 2022

Book your tickets