• 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2021-05-15&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-05-15

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 1250 Young Adults & Youth (Y.A.Y) Events https://cffmsop.org/event/yay/?event_date=2021-06-05&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-06-05

  Young Adults & Youth (Y.A.Y) Events

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2021-06-19&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-06-19

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2021-07-17&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-07-17

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2021-08-21&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-08-21

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2021-09-18&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-09-18

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2021-10-16&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-10-16

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2021-11-20&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-11-20

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2116 Annual Thanksgiving Service https://cffmsop.org/event/annual-thanksgiving-service/?event_date=2021-12-05&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-12-05

  Annual Thanksgiving Service

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2021-12-18&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-12-18

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2117 Crossover Service into 2022 https://cffmsop.org/event/crossover-service-into-2021/?event_date=2021-12-31&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-12-31

  Crossover Service into 2022

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-01-15&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-01-15

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-02-19&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-02-19

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-03-19&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-03-19

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-04-16&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-04-16

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-05-21&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-05-21

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-06-18&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-06-18

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-07-16&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-07-16

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-08-20&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-08-20

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-09-17&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-09-17

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-10-15&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-10-15

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-11-19&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-11-19

  Couple’s Fellowship

 • 0 All Booked All Booked All Booked 2113 Couple’s Fellowship https://cffmsop.org/event/couples-fellowship/?event_date=2022-12-17&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-12-17

  Couple’s Fellowship